Specialybės, darbo pobūdžio įtaka moterų vaisingumui

VEIKSNIAI DARBO POBŪDIS ĮTAKA MOTERŲ VAISINGUMUI
Fiziniai:
Pamaininis / intensyvus fizinis darbas, dideli krūviai/ ilgos darbo valandos
Ligoninių darbuotojai Neturi žymios įtakos,  padidėjusi nevaisingumo rizika
Jonizuojanti radiacija, kompiuteriai Branduolinės pramonės darbuotojai, ofiso darbuotojai Azoospermija, sumažėjęs spermatozoidų skaičius, gali būti grįžtama.
Ne jonizuojanti radiacija:elektromagnetiniai laukai, vibracija. Metalurgai, mašinistai, šachtininkai. Oligozoospermija, asthenozoospermija.
Cheminiai:pesticidai, švinas Žemės ūkio darbuotojai, lydytojai Ilgesnis laikas siekiant pastoti
Gyvsidabris, kadmis, anti-neoplastinės medžiagos(chemoterapiniai vaistai), antibiotikai Bendrosios praktikos slaugytojos, farmacininkai Ilgesnis laikas siekiant pastoti, padidėjusi
Azoto oksidas Anesteziologai, operacinės sesutės, stomatologo asistentai Sumažėjusi pastojimo per 1 mėn. tikimybė
Chloroformas, benzenas, gyvsidabrio garai Šviestuvų gamyklos darbuotojai  Neturi žymios įtakos, sumažėjusi pastojimo per 1 mėn. tikimybė
Tirpikliai,formaldehidas Žmonės dirbantys su medžiu Nevaisingumas, sumažėjusi pastojimo per 1 mėn. tikimybė