Specialybės, darbo pobūdžio įtaka vyrų vaisingumui

VEIKSNIAI DARBO POBŪDIS ĮTAKA VYRŲ VAISINGUMUI
Fiziniai:pamaininis darbas, ilgos darbo valandos, karštis Darbininkai, suvirintojai, kepėjai, vairuotojai Prastesnė spermos kokybė
Rentgenas Radioterapeutai Azoospermija, sumažėjęs spermatozoidų skaičius, gali būti grįžtama
Ne jonizuojanti radiacija:elektromagnetiniai laukai, vibracija Metalurgai, mašinistai, šachtininkai Oligozoospermija, asthenozoospermija
Cheminiai: dibromochloropropanas (pesticidai) Žemės ūkio darbininkai Oligozoospermija, azoospermija, daugeliu atveju grįžtama. Sumažėjęs apvaisinimo dažnis, prastesnė spermos kokybė
Etileno dibromidas (pesticidai), karbarilis (pesticidai), polichlorinuoti bifenilai, švinas, kadmis, manganas Žemės ūkio darbuotojai, metalurgai, lydytojai, akumuliatorių gamyklos darbininkai Prastesnė spermos kokybė, sumažėjęs vaisingumas
Gyvsidabris, acetonas, anglies disulfidas, glikolio eteriai (tirpikliai) Stomatologai, chemikai, laborantai, tapytojai Prastesnė spermos kokybė, sumažėjusi tikimybė pastoti per 1 mėn., oligospermija
Toluenas, stirenas(tirpikliai), anestetinės dujos Plastiko ir spausdinimo pramonė, stomatologai, anesteziologai Neturi įtakos